კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების დოკუმენტები

1992-2014 წლების დოკუმენტები

2014 წელი, 27 თებერვალი - პროტოკოლი, გადაწყვეტილება "მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლების რამდენიმე ასპექტის შესახებ".

2014 წელი, 19 თებერვალი - პროტოკოლი, განცხადება ეკონომიკური საკითხების შესახებ, საექსპერტო (სამუშაო) ჯგუფების შეხვედრები პოლიტიკური წარმომადგენლების მონაწილეობით

2013 წელი, 26 ნოემბერი - პროტოკოლი, გადაწყვეტილება პენსიისა და სოციალური უზრუნველყოფის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმებების შესახებ.

2013 წელი, 23 სექტემბერი - დამატებითი პროტოკოლი 2012 წლის 30 მარტის გადაწყვეტილებაზე ”სრულმასშტაბიანი სატვირთო სარკინიგზო კომუნიკაცია დნესტრისპირეთის ტერიტორიის გავლით”.

2013 წელი, 16 სექტემბერი - განცხადება მოლდოვის რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის წარმომადგენელთა პოლიტიკურ საკითხებზე შეხვედრის პროტოკოლი.

2013 წელი, 25 ივლისი - 2013-2014 წლების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ერთობლივი სამოქმედო გეგმა.

2013 წელი, 17 ივლისი - პროტოკოლი, დადგენილება 2013-2014 წლებში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების სფეროში მხარეთა უფლებამოსილი სტრუქტურების მიერ ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით მიღწეული შეთანხმებების შესახებ.

2013 წელი, 24 მაისი - პროტოკოლი, გადაწყვეტილება საკაბელო კაბინის (ფუნიკულიორის) დემონტაჟის შესახებ მდინარე დნესტრის გასწვრივ.

2012 წელი, 26 სექტემბერი - დამატებითი პროტოკოლი 2012 წლის 30 მარტის გადაწყვეტილებაზე ”სრულმასშტაბიანი სატვირთო სარკინიგზო კომუნიკაცია დნესტრისპირეთის ტერიტორიის გავლით”.

2012 წელი, 13 ივლისი - პოლიტიკურ საკითხებზე მუდმივი კონფერენციის შეხვედრის პროტოკოლი ნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში.

2012 წელი, 20 ივნისი - ერთობლივი კომუნიკე.

2012 წელი, 30 მარტი - გადაწყვეტილება სრულმასშტაბიანი სატვირთო სარკინიგზო კომუნიკაციის განახლების პრინციპების შესახებ დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე, ოქმი.

2012 წელი, 14 მარტი - გადაწყვეტილება მაიონებელი გამოსხივების წყაროების (IRS) დნესტრისპირეთის ტერიტორიიდან მოცილებ შესახებ, წესრიგისა და პროცედურების ოქმი.

2012 წელი, 27 იანვარი - ერთობლივი პრესრელიზი მოლდოვის რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრი ვლადიმერ ფილატისა და დნესტრისპირეთის ხელმძღვანელი ევგენი შევჩუკის შეხვედრის შედეგებზე

2011 წელი, 21 ნოემბერი - ერთობლივი განცხადება.

2011 წელი, 22 სექტემბერი - 5 + 2 ფორმატის კონსულტაციების მონაწილეთა განცხადება დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკურ საკითხებზე მუდმივი კონფერენციის მუშაობის განახლების შესახებ

2011 წელი, 9 სექტემბერი - ზოგადი რეგულაცია, ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფებისთვის ნდობის აღდგენის ზომებისა და თანამშრომლობის განვითარების შესახებ.

2009 წელი, 18 მარტი - ერთობლივი განცხადება

2006 წელი, 26 იანვარი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2005 წელი, 15 დეკემბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2005 წელი, 27 ოქტომბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2005 წელი, 26 სექტემბერი - ეუთო-ს, რუსეთის ფედერაციისა და უკრაინის მედიატორთა შეხვედრა მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის პოლიტიკურ წარმომადგენლებთან

2005 წელი, 17 მაისი - ეუთო-ს, რუსეთის ფედერაციისა და უკრაინის მედიატორთა შეხვედრა მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის პოლიტიკურ წარმომადგენლებთან

2004 წელი, 26 აპრილი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2004 წელი, 18 მარტი - პროტოკოლი მოლდოვის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვისა სფეროს წარმომადგენლებსა და დნესტრისპირეთის ჯანმრთელობის დაცვის სტრუქტურების წარმომადგენლების ერთობლივი მოქმედებების შესახებ, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2003 წელი, 1 ოქტომბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 4 სექტემბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 3 ივლისი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 5 ივნისი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 24 აპრილი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 18 მარტი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2003 წელი, 28 თებერვალი - პროტოკოლი ფედერალური სახელმწიფოს კონსტიტუციის შემუშავებისა და დამტკიცების მექანიზმის შემუშავების შესახებ.

2003 წელი, 30 იანვარი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხების მუდმივი კონსულტაციების შეხვედრის პროტოკოლი.

2002 წელი, 17 დეკემბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხებზე მუდმივმოქმედი კონფერენციის შეხვედრის ოქმი

2002 წელი, 5 დეკემბერი - დეკლარაცია განზრახვების შესახებ, მოლდოვას რესპუბლიკა და დნესტრისპირეთი

2002 წელი, 1 ნოემბერი - ოქმის ჩანაწერი (ეუთოს მისია მოლდოვაში, 1 ნოემბერი, 2002, ტირასპოლი)

2002 წელი, 18 სექტემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის ურთიერთობების საფუძვლების შესახებ შეთანხმება

2002 წელი, 5 სექტემბერი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხებზე მუდმივმოქმედი კონფერენცია ქ. კიშინეუში, მეოთხე რაუნდის შეხვედრის ოქმი

2002 წელი, 28 აგვისტო - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხებზე მუდმივმოქმედი კონფერენცია ქ. კიშინეუში, მეორე რაუნდის შეხვედრის ოქმი

2002 წელი, 22 აგვისტო - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკური საკითხებზე მუდმივმოქმედი კონფერენცია ქ. კიშინეუში, პირველი რაუნდის შეხვედრის ოქმი

2002 წელი, 2 ივლისი - დნესტრისპირეთის მოლაპარაკებების პროცესის ფარგლებში პოლიტიკურ საკითხებზე მუდმივი კონფერენციის სხდომის ოქმი

2002 წელი, 19 თებერვალი - მედიატორთა: რუსეთის ფედერაციის, უკრაინისა და ეუთო-ს შეხვედრის ოქმი დნესტრისპირეთის დასახლებაში

2001 წელი, 8 აგვისტო - გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის სფეროში ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ერთობლივი მოქმედებების შესახებ, პროტოკოლი.

2001 წელი, 3 აგვისტო - გადაწყვეტილება სიხშირეების დაგეგმვის, ტელევიზიის, რადიო-მაუწყებლობის სფეროში, მოლდოვას რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროსა და დნესტრისპირეთის კომუნიკაციების ადმინისტრაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ, ოქმი.

2001 წელი, 20 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა შეხვედრის ოქმი.

2001 წელი, 14 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკის სასჯელაღსრულების სისტემებსა და დენსტრისპირეთს შორის ურთიერთქმედების საფუძვლების შესახებ შეთანხმების ოქმი.

2001 წელი, 16 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა შეხვედრის ოქმი.

2001 წელი, 9 აპრილი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა ერთობლივი განცხადება.

2000 წელი, 16 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

2000 წელი, 14 მარტი - მოლდოვას რესპუბლიკის პარლამენტსა და დნესტრისპირეთის უმაღლეს საბჭოს შორის შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ.

1999 წელი, 13 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთს დელეგაციების შეხვედრის ოქმი ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფეროში საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ.

1999 წელი, 26 იანვარი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ოფიციალური შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 1 დეკემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 28 სექტემბერი - დანართი მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა სხდომის ოქმის დამატება.

1998 წელი, 22 სექტემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 31 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა სხდომის ოქმი.

1998 წელი, 21 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 6 ივლისი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის საბაჟო კონტროლის დეპარტამენტისა და დნესტრისპირეთის საბაჟო კომიტეტის სამუშაო ჯგუფების ერთობლივი შეხვედრის შესახებ, პროტოკოლი.

1998 წელი, 18 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 20 მარტი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის ნდობის აღდგენის ზომებისა და კონტაქტების განვითარების შესახებ.

1998 წელი, 17 თებერვალი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ხელმძღვანელობის სამუშაო შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 12 იანვარი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 10 ნოემბერი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციული ბაზების შესახებ.

1997 წელი, 10 ოქტომბერი - გაზპრომის (რუსეთი), მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა მოლაპარაკებების ოქმი.

1997 წელი, 23 სექტემბერი - რუსეთის ფედერაციის, მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების ლიდერთა შეხვედრის შედეგების შესახებ ოქმი.

1997 წელი, 21 აგვისტო - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 24 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 8 მაისი - მემორანდუმი მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის ურთიერთობების მოწესრიგების საფუძვლების შესახებ.

1996 წელი, 22 ნოემბერი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკის ფიტოსანიტარული კარანტინის გენერალურ ინსპექტორატსა და დენსტრისპირეთს შორის საკარანტინო და მცენარეთა დაცვის სამსახურების საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ.

1996 წელი, 7 ივნისი - გადაწყვეტილება ვადულ-ლუი-ვოდასთან ახლოს მდებარე დნესტრის ხიდის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების შესახებ, პროტოკოლი.

1996 წელი, 14 მაისი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის ჰიდროელექტროსადგურის (GRES) და დუბოსარის ჰიდროელექტროსადგურის (Dubossary GES) ოპერაციული შესაძლებლობების აღდგენის შესახებ, პროტოკოლი.

1996 წელი, 11 მარტი - სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმებული მოქმედებების შესახებ გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის სტანდარტების, მეტროლოგიისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტსა და დნესტრისპირეთის სტანდარტიზაციის, სერთიფიკაციისა და მეტროლოგიის კომიტეტს შორის, პროტოკოლი.

1996 წელი, 7 თებერვალი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის საბაჟო სამსახურების საქმიანობაში წარმოშობილი პრობლემების მოგვარების შესახებ პროტოკოლი.

1995 წელი, 24 ნოემბერი - ერთობლივი განცხადება მოლდოვას რესპუბლიკის გზებზე მანქანების თავისუფალი გადაადგილების გარანტიების შესახებ.

1995 წელი, 5 ივლისი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტიების შენარჩუნების შესახებ.

1995 წელი, 15 თებერვალი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის საზოგადოებრივ განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების შესახებ, პროტოკოლი.

1994 წელი, 17 დეკემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ეკონომიკის, ფინანსებისა და საბანკო გადარიცხვების შესახებ ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შეთანხმებულ საკითხთა შესახებ პროტოკოლი.

1994 წელი, 21 ოქტომბერი - რუსეთის ფედერაციისა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკაში დროებით განლაგებულ რუსეთის საჯარისო ნაწილთა სამართლებრივ სტატუსზე და მათი გაყვანის პროცედურებზე.

1994 წელი, 16 მაისი - შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ.

1994 წელი, 28 აპრილი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერების ერთობლივი დეკლარაცია.

1993 წელი - მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის შეთანხმება საჯარო განათლების სფეროს მიზნებზე, პროტოკოლი.

1992 წელი, 21 ივლისი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკის დნესტრისპირეთის რეგიონში შეიარაღებული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპებზე.

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.). (2014). საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი: /თვე, რიცხვი, წელი/ http://iccn.ge/index.php?article_id=336&clang=0

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!