კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტის ალტერნატივა, #9,10, 1999 წელი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია.

1998 წლიდან ცენტრმა განაახლა ბიულეტენი ახალი სახელწოდებით"კონფლიქტის ალტერნატივა", რომლის რედაქტორი გახლდათ დეა ღადუა. ბიულეტენი ყოველთვიური გამოცემაა ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ბიულეტენის გამოცემა 2002 წლამდე გაგრძელდა.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა