კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პუბლიკაციები

 • ივ. მაჩაბლის ქ. #5 - შენობა-ნაგებობის კვლევა ივანე მაჩაბლის ქ. #5 შენობა-ნაგებობის კვლევა 2014 წლის 19 სექტემბერს, 12:00 საათზე პროფესორ გიორგი ხუციშვილის მემორიალური დაფა გაიხსნა. მემორიალური დაფა განთავსდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისის შენობაზე, ივანე...
 • კალისტრატე ცინცაძე, ქადაგებები და სიტყვები კალისტრატე ცინცაძე, ქადაგებები და სიტყვები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2014 წელი. წიგნი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი და გამოკვლევა დაურთო ნუგზარ პაპუაშვილმა. სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს...
 • სიმულაციური თამაში: ტრენინგის დამხმარე თეორიული მასალა

  კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრმა გერმანულ ორგანიზაცია CRISP e.V თანამშრომლობითა და შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით დაგეგმა და განახორციელა პროექტი „წარმოიდგინე მომავალი“. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის სიმულაციური თამაშის...

 • რუსულ-ქართული ურთიერთობები: განვითარების ახალი გზების ძიებაში [სამუშაო რვეული]

  სამუშაო რვეული მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევითი ცენტრისა (ICCN) და რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს მიერ შვეიცარიის მტავრობის მხარდაჭერით “რუსულ-ქართული დიალოგის ხელშეწყობა” პროექტის ფარგლებში.

 • რუსეთი – საქართველო: ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები

  თქვენ წინაშეა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების შესახებ სტამბულის პროცესის ფარგლებში გამოცემული მორიგი პუბლიკაცია.

 • ქალთა და გოგონათა პროფესიული არჩევანის პრობლემებისა და პერსპექტივების კვლევა გოგონები და ქალები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში: განათლების, ეკონომიკური შესაძლებლოებებისა და პროფესიული არჩევანის პრობლემები და პერსპექტივები საბაზისო კვლევა, თბილისი 2014 კვლევის ჯგუფი: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ნანა...
 • დღიური ერთი სემენარიელისა, ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) დღიური ერთი სემენარიელისა 1879-1882 წწ. წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი თბილისი, 2013 წ.
 • ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, მშვიდობის კულტურა - კურიკულუმი საზაფხულო კურსისათვის ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა სტუდენტებისათვის სახელმღვანელო მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ 2013 წელს. წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სასწავლო მასალას რომელიც მოემსახურება საზაფხულო უნივერსიტეტის ლექტორებს...
 • იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება 2013 წიგნის შემდგენელი და გამომცემელი გიორგი ხუციშვილი წიგნი გამოიცა შოთა ხუციშვილის ოჯახის სახსრებით. წიგნში გამოქვეყნებული მასალის ნებისმიერი გამოყენებისას აუცილებელია ამ პუბლიკაციის მითითება. *** "შოთა ხუციშვილის ხსოვნა, როგორც უანგარო მეცნიერის, რომლის მიღწევებმა ჯერ...
 • ქალები ქვემო ქართლიდან ქალები ქვემო ქართლიდან 2013 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა. გვინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატოთ იმ ქალების მიმართ, რომ­ლებმაც გვიამბეს და გაგვიზიარეს თავიანთი ცხოვრების ამბავი, რომელთა სუ­რათებიც მოხვდა ამ ალბომის გვერდებზე. იმედი...

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!