კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

1918 წლის რუკა - საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა

1918 საქართველოს ეკონომიკური რუკა

„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეკონომიკური რუკა ფრანგულ ენაზე შედგენილია 1918 წელს, როდესაც საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიისგან, სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების პირობებში.

რუკაზე ნაჩვენებია ახალი რესპუბლიკის საზღვრები ჩერქეზეთთან (მთიანი რესპუბლიკა ჩრდილოეთ კავკასიაში) ჩრდილოეთით, თურქეთი და სომხეთის რესპუბლიკა სამხრეთით და აზერბაიჯანი სამხრეთ-აღმოსავლეთით.

ასევე ნაჩვენებია ქალაქები და სოფლები, პორტები, რკინიგზა და ბორნები, რომლებიც აკავშირებენ შავი ზღვის პორტს ბათომს (დღევანდელი ბათუმი) ოდესასთან (დღევანდელი უკრაინა) და ნოვოროსიისკთან (დღევანდელი რუსეთის ფედერაცია). ფერები და დაჩრდილვა გამოიყენება ქვეყნის სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო რეგიონების საჩვენებლად, რომლებიც მოიცავს საძოვრებს, ტყიან რეგიონებს, მევენახეობისა და ბაღების რეგიონებს, მარცვლეულის წარმოების არეალებს და სპეციალიზებულ კულტივირების სფეროებს.

ეს უკანასკნელი (ქვემოთ მარცხენა ცხრილში ჩამოთვლილი და რეგიონების მიხედვით გამოვლენილი) მოიცავს კულტურების მრავალფეროვნებას, მაგალითად, თამბაქოს, ჩაის, თუთას (აბრეშუმის წარმოებისთვის), თხილს, დეკორატიულ მცენარეებს და კიდევ რამდენიმე სხვას. სიმბოლოები მიუთითებს მაღაროებსა და კარიერებზე, რომლებიც აწარმოებენ სხვადასხვა სახის მინერალებს, მათ შორის სპილენძს, ტყვიას, თუთიას, ანტიმონს, რკინას, ოქროს, ქვანახშირის, ნაფტას და სხვა პროდუქტებს. რელიეფი ნაჩვენებია ლაქების სიმაღლეებით მეტრებში. მოწოდებულია ორი მანძილის სასწორი, ვერსიები და კილომეტრები.

1921 წელს წითელი არმია შემოიჭრა საქართველოში და ის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა გახდა, კვლავ რუსეთის ბატონობის ქვეშ.

საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა 1991 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ“.

***

წყარო:

Babet, V. C. & Lobrot Engraver. (1918) Economic Map of Georgia. [place of publication not identified: Georgian Bureau of Information] [Map] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/2021668661/.