კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საქართველოს პრეზიდენტმა რუსულ კანონს ვეტო დაადო

18 მაისი, 2024 წელი

თბილისი, საქართველო

საქართველოს პრეზიდენტი:

"დღეს დავადე ვეტო რუსულ კანონს. ეს კანონი თავისი არსითა და სულისკვეთებით რუსული კანონია, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და ეწინააღმდეგება ყველა ევროპულ სტანდარტს, ამდენად, ჩვენ ევროპულ გზაზე წარმოადგენს შეფერხებას.

ეს ვეტო იურიდიულად სრულიად გამართულია და დღესვე გადაეცემა პარლამენტს. ეს კანონი არ ექვემდებარება არავითარ ცვლილებას, არავითარ გაუმჯობესებას და ამდენად, ძალიან მარტივი ვეტოა - ეს კანონი უნდა გაუქმდეს!" - მისი აღმატებულება, სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი.