კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პიტერ ფიშერი: ძალადობა და დაშინება მიუღებელია

"ძალადობა და დაშინება, მათ შორის, გერმანული ორგანიზაციების თანამშრომლების მიმართ, მიუღებელია.

კანონის უზენაესობა უნდა არსებობდეს.

დემოკრატია მოითხოვს არაძალადობას" - მ.ა. პიტერ ფიშერი, გერმანიის ელჩი საქართველოში.