კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სასწრაფო გაერთიანებული მოსაზრება - ვენეციის კომისია

2 მაისი, 2024 წელი

ვენეციის კომისია სასწრაფო მოსაზრებას ამზადებს საქართველოს “უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის” კანონპროექტზე.

ვენეციის კომისიის დელეგაცია ატარებს ონლაინ შეხვედრების სერიას საქართველოში დაინტერესებულ მხარეებთან, ამ გადაუდებელი დასკვნის მომზადების კონტექსტში. მოსაზრება მოჰყვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის თხოვნას 2024 წლის 15 აპრილს.

ვენეციის კომისიის დელეგაცია ორშაბათს, 2024 წლის 29 აპრილს შეხვდა სახალხო დამცველს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, დღეს კი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ონლაინ მედიასაშუალებებისა და მაუწყებლების წარმომადგენლებს. დელეგაცია 2024 წლის 2 მაისს პარლამენტში დაგეგმილია ონლაინ შეხვედრა საპარლამენტო ფრაქციებთან და დამოუკიდებელ დეპუტატებთან დისკუსიების გასაგრძელებლად.

დასკვნა ვენეციის კომისიის რეგლამენტის მე-14 ა მუხლის შესაბამისად გამოიცემა და გამოქვეყნდება უახლოეს კვირებში, რათა პარლამენტმა კანონის მიღებამდე მისი განხილვა შეძლოს.