კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მშვიდობა ხელნაკეთია

"მშვიდობა ხელნაკეთია"

მშვიდობა სრულიად ხელნაკეთია. მეტი ხელმარჯვე ადამიანი გვჭირდება მშვიდობის შესაქმნელად.

ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი, 30 ნოემბერი, 2023 წელი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"