კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის პოტენციური სამშვიდობო შეთანხმების ელემენტთა ძირითადი აღქმის გაგება: პოლიტიკის დოკუმენტი

ავტორი: ჰაიკ ტოროიანი, ბაკალავრი (BA), საერთაშორისო ურთიერთობები, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი (MA) ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ნაციონალიზმის შემსწავლელი პროგრამა (ბუდაპეშტი, უნგრეთი).

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2023 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში ჩაბმული ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ისე ფართო აუდიტორიისათვის. 2022 წელს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, პოლიტიკის დოკუმენტები, ძირითადად, ეძღვნება ამ თემატიკას რეგიონულ და ეროვნულ კონტექსტში.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და, შესაძლოა, არ ასახავდეს ICCN-ის პოზიციას.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!