კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტების ანალიზი და კონფლიქტების პრევენცია - ვებინარი

27 ივნისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის პროგრამის ფარგლებში, ჩაატარა ვებინარი კონფლიქტების ანალიზისა და კონფლიქტების პრევენციის შესახებ. ვებინარი ეხმიანებოდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის სადემარკაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების მცხოვრებთა საჭიროებებს.

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!