კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სოლიდარობა უკრაინას! ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს გამარჯვება დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვაში!

სოლიდარობა უკრაინას!

ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს გამარჯვება დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვაში!

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!