კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

GPPAP-ის კავკასიის რეგიონული სამდივნოს არჩევნები

2022 წლის 27 ოქტომბერს კავკასიის GPPAC-ის რეგიონულმა ქსელმა ჩაატარა შეხვედრა GPPAC-ის რეგიონული სამდივნოს ასარჩევად, მოქმედი რეგიონული სამდივნოს - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ვადის ამოწურვის გამო.

შეხვედრის დღის წესრიგში იყო:

• GPPAC-ის რეგიონული სამდივნოს ICCN-ის 2019-2022 წლებში მუშაობისა და საქმიანობის მიმოხილვა;

• GPPAC-ის ქსელის წევრების ხმის მიცემა ორ ახალ საწევრო აპლიკაციაზე;

• GPPAC-ის ახალი რეგიონული სამდივნოს არჩევა.

ქსელის გადაწყვეტილებები დღის წესრიგის საკითხებზე:

• ICCN-ის საქმიანობის შესრულების მხარდაჭერა დამტკიცდა ერთხმად;

• ქსელის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი GPPAC-ის რეგიონულ ქსელში ორი განმცხადებლის მიღებას: თავისუფალი მოქალაქეები (საქართველო) და ქალთა დღის წესრიგი (სომხეთი);

• ქსელის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) არჩევას GPPAC-ის რეგიონულ სამდივნოდ კავკასიაში შემდეგი 3 (სამი) წლის ვადით 2023-2025 წწ.

საკითხზე - GPPAC-ის რეგიონული კოორდინატორის არჩევა, გამომსვლელებმა ისაუბრეს:

ნატალია მარტიროსიანი (ერევანი), არზუ აბდულაევა (ბაქო), ედგარ ხაჩატრიანი (ერევანი), იულია ხარაშვილი (თბილისი), მარინა ფოჩხუა (თბილისი), ირინა იანოვსკაია (ცხინვალ(ი)), ზარინა სანაკოევა (ცხინვალ(ი)), იზიდა ჭანია (სოხუმ(ი)). ზარდუშტ ალი-ზადე (ბაქო), საჯიდა აბდულვაგაბოვა (ბაქო), ნინა ციხისთავი-ხუციშვილი (თბილისი), ვაზგენ კარაპეტიანი (ერევანი), ზაალ ანჯაფარიძე (თბილისი).

ხმის მიცემა: „მომხრე“ -12 - ხმა; „წინააღმდეგი“ - 0 - ხმა; "თავი შეიკავა" - 2 - ხმა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам