კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის

7 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში ICCN-მა სომეხი ახალგაზრდებისთვის, მშვიდობის პრაქტიკოსებისთვის, ჩაატარა ვებინარი მშვიდობის ადვოკატირების მეთოდების შესახებ.

მონაწილეებმა წარმოადგინეს ახალგაზრდების შეხედულებები სამშვიდობო აქტივობებისა და ადვოკატირების ინსტრუმენტების შესახებ.

შედგა სამშვიდობო პრობლემებისა და მათი დაძლევის გზების განხილვა რეგიონისა და ქვეყნის კონტექსტის გათვალისწინებით.

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!