კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დეზინფორმაციის ძალაუფლება, როგორც განხეთქილების საფუძველი; ინფორმაციის ფლობა, როგორც მმართველი ტექნოლოგია: პოლიტიკის დოკუმენტი

ავტორი - ნატო მახათაძე, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ლინგვისტი, პიარ ტექნოლოგიებისა და სოციალურ კვლევათა სპეციალისტი.

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში ჩაბმული ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ისე ფართო აუდიტორიისათვის.

2022 წელს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, პოლიტიკის დოკუმენტები, ძირითადად, ეძღვნება ამ თემატიკას რეგიონულ და ეროვნულ კონტექსტში.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და, შესაძლოა, არ ასახავდეს ICCN-ის პოზიციას.

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!