კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მშვიდობის უზრუნველყოფა, კონფლიქტების პრევენცია საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში: პოლიტიკის დოკუმენტი

ავტორი - პაატა ზაქარეიშვილი, თბილისის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი.

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში ჩაბმული ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ისე ფართო აუდიტორიისათვის.

2022 წელს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, პოლიტიკის დოკუმენტები, ძირითადად, ეძღვნება ამ თემატიკას რეგიონულ და ეროვნულ კონტექსტში.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და, შესაძლოა, არ ასახავდეს ICCN-ის პოზიციას.

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!