კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ივ. მაჩაბლის ქ. #5 - შენობა-ნაგებობის კვლევა

ივანე მაჩაბლის ქ. #5 შენობა-ნაგებობის კვლევა

2014 წლის 19 სექტემბერს, 12:00 საათზე პროფესორ გიორგი ხუციშვილის მემორიალური დაფა გაიხსნა.
მემორიალური დაფა განთავსდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისის შენობაზე, ივანე მაჩაბლის #5, თბილისი, საქართველო. შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული.

პროფესორ გიორგი ხუციშვილის (1948-2013) მემორიალური დაფის მოწყობისათვის ჩატარდა წინასამუშაოები. მათ შორის, მაჩაბლის #5-ზე მდებარე შენობა-ნაგებობის კვლევა განხორციელდა.