კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტების მართვის ინსტიტუტისა და ICCN პრეზენტაცია

ნიუპოსტი. 15 მარტი, 2017 წ.

14 მარტს, ICM - კონფლიქტების მართვის ინსტიტუტისა და ICCN - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის თანამშრომლობით ჩატარდა პრეზენტაცია თემაზე: „გერმანიის მიდგომები და პოლიტიკა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებთან მიმართებით“ (‘German Approaches and Politics towards Geo-Russ Relations’).

იხილეთ მეტი აქ.