კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ძირითადი ინდიკატორების საბაზისო კვლევა (2015) - რას წერენ ჩვენზე

სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი

15 იანვარი, 2016

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების აქტივობების რუკის ძირითადი ინდიკატორების საბაზისო კვლევა (2015)

"კვლევის ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა:

  • საქართველოში არსებული სსო–ების შეფასება იმ ინდიკატორების საფუძველზე, რომლებიც შედის ე.წ. „სსო–ების საქმიანობის საგზაო რუკის“(2014 – 2017 წწ.) პანელში;
  • თავად ამ ინდიკატორების მოდიფიკაცია, რათა ისინი გახდეს უფრო მოქნილი და გაზომვადი.

განსაკუთრებით ნაყოფიერად იქნა გამოყენებული 2014 წელს სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის (ISSA) და კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ ერთობლივად ჩატარებული კვლევა – Mapping studies of CSOs in Georgia".

იხილეთ მეტი: