რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით იწყებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე.

ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან.

#1

აგრეთვე იუთუბზე

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве