ქალთა ჩართულობა ნდობის აღდგენაში

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა (EUMM) და შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრმა შეხვედრა გამართა ადგილობრივ ქალებთან, სათემო ლიდერებთან.

შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. სამუშაო წარიმართა ადამიანის უსაფრთხოების რუკის შედგენის მიზნით და მონაწილეთა მხრიდან საინტერესო მიგნებები გამოიკვეთა.

დაგეგმილია მომდევნო შეხვედრები მოსახლეობასთან სამიზნე სოფლებში: ზარდიანთკარი, ერგნეთი, კოშკა და ნიქოზი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве