კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ფოტო არქივი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ფოტოარქივს.

ორგანიზაციის ვებგვერდზე ფოტო-დოკუმენტებს თანდათან გამოვაქვეყნებთ, რადგან დიდი რაოდენობით მასალამ მოიყარა თავი ორგანიზაციაში და მიმდინარეობს მასალის სისტემატიზაცია და ანალიზი.

დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის წინასწარ მადლობას მოგახსენებთ.

ფოტოდოკუმენტები

*********

საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, 2009 წელი

„საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია", (Public Constitutional Commission (PCC) ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის საპასუხოდ დაფუძნდა 2009 წლის 1 მაისს. გიორგი ხუციშვილის ინიციატივით საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის დაფუძნების საჭიროების დისკუსია გაიმართა 2009 წ. 29 აპრილს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისში, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5-ში.
2009‑2011 წწ. საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ გააერთიანა ქვეყნის ცნობილი კონსტიტუციონალისტები და საზოგადო მოღვაწეები, შეიმუშავა კონსტიტუციის სრულიად განახლებული, საქართველოსთვის უფრო დაახლოებული და მისაღები რედაქცია, რომელიც თავისუფალი იყო ყველა პოლიტიკური და პარტიული ინტერესისგან. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ვერსია კომისიის 17 წევრის ავტორობით ქართულ და ინგლისურ ენებზე 2010 წლის 9 აპრილს გამოიცა წიგნად (საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განვრცობილი კონცეფცია, თბილისი, 2010 წ. 9 აპრილი, ISBN 978‑9941‑0‑2364‑4 COMPREHENSIVE CONCEPT OF THE REVISED CONSTITUTION OF GEORGIA, Tbilisi, April 9, 2010).

2009 წელი, 29 აპრილი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის დაფუძნების საჭიროების დისკუსია, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 8 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 17 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 23 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის დაფუძნების მნიშვნელობის, მიზნებისა და დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოების წინაშე წარდგენის პრეზენტაცია, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 7 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 16-17 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის 2-დღიანი სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 29 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 9 სექტემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა პერ ეკლუნდთან, ელჩი, ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისი საქართველოში, თბილისი.

2009 წელი, 30 სექტემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 3 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 7 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 11 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 13 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 21 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 28 ოქტომბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 8 ნოემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ოფისი, თბილისი, მაჩაბლის ქ. #5.

2009 წელი, 9 დეკემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 16 დეკემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2009 წელი, 26 დეკემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

2010 წელი, 20 იანვარი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 23 იანვარი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, სახალხო სასამართლოს ოფისი, თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.

2010 წელი, 4 თებერვალი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან, ევროპის საბჭოს ოფისი, თბილისი.

2010 წელი, 10 თებერვალი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 15 თებერვალი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, სახალხო სასამართლოს ოფისი, თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.

2010 წელი, 17 თებერვალი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 19 თებერვალი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, სახალხო სასამართლოს ოფისი, თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.

2010 წელი, 17 მარტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა სტუდენტური საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 24 მარტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 31 მარტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 7 აპრილი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 14-15 აპრილი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 2 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 3 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრები საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განვრცობილი კონცეფციის შემუშავებული ქართული ტექსტის ინგლისურ ენაზე თარგმანის პროცესში, სახალხო სასამართლოს ოფისი, თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.

2010 წელი, 9 ივნისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა მედიისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 2 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა მედიისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 6 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა მედიისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წლის 7 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრებთან, თბილისი, ქორთიარდ მარიოტი, თავისუფლების მოედანი, 4.

2010 წლის 13 ივლისი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებათან, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას I შესახვ. 1/43.

2010 წელი, 14 სექტემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კავკასიური სახლის ოფისი, თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის #20.

2010 წელი, 16 სექტემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან, ევროპის საბჭოს ოფისი, თბილისი.

2010 წელი, 28 სექტემბერი, მშვიდობიანი აქცია საქართველოს კონსტიტუციის დასაცავად, რუსთაველის გამზირი, თბილისი.

2010 წელი, 1 ოქტომბერი, მშვიდობიანი აქცია საქართველოს კონსტიტუციის დასაცავად, რუსთაველის გამზირი, თბილისი.

2010 წელი, 17 ნოემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

2010 წელი, 22 დეკემბერი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

2011 წელი, 2 მარტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

2011 წელი, 16 მარტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა შეხვედრა ექსპერტებთან, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

2011 წელი, 13 აპრილი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი, თბილისი, ლ. ასათიანის #10.

კონფლიქტების პრევენციის ევროპული ცენტრი, ჰააგა, 2003 წელი

კონფლიქტების პრევენციის ევროპული ცენტრი, ჰააგა, 2003 წლის 12 დეკემბერი, რამდენიმე რეგიონი პარტნიორებთან ვრცელი კონსულტაციების დროს. შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) ქსელის დაფუძნების მოსამზადებელი შეხვედრა.

სამართლისა და მშვიდობის კომისია, ნიდერლანდები, ჰააგა, 2003 წელი

სამართლისა და მშვიდობის კომისია, ნიდერლანდები, ჰააგა, 2003 წლის სექტემბერი, საერთაშორისო ექსპერტთა შეხვედრა სამართლისა და შერიგების ცენტრის (CJR), ქსელური ორგანიზაციის შექმნის ინიციატივა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები, 2001 წელი

მარცხნიდან მარჯვნივ, მესამე რიგი: პაპუნა ბარათაშვილი, გიორგი (გაგა) ნიჟარაძე, რუსუდან მშვიდობაძე, გიორგი ხუციშვილი, ლია (ხათუნა) სანიკიძე, ლელა ცისკარიშვილი, მაია რაზმაძე, ნანა ბერეკაშვილი, რუსუდან ონეზაშვილი, ნუგზარ (ბაჩა) ხიდაშელი; მარცხნიდან მარჯვნივ, შუა რიგი: ნინო ციხისთავი, დენა ჰოუსი, ნინო ინწკირველი, ქეთევან (ქეთი) ციხელაშვილი, ლუიზა (ბელა) არუთინოვი, დალი ბერეკაშვილი, თინა ასათიანი; პირველი რიგი: ირაკლი კაკაბაძე.

მასალის გამოყენების პირობები

iccn.ge საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს ორგანიზაციის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით. პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს სამსახურეობრივ ნაწარმოებს და, შესაბამისად, აღნიშნულ ნაწარმოებებზე საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევით ცენტრს.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალების და ა.შ. გამოყენება (გადაბეჭდვა) რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა, ამასთან, მათი გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს და ავტორის მითითება.