კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სამი რეგიონის ჟურნალისტებისათვის - რას წერენ ჩვენზე

23 ივნისი, 2013 წელი

ტელერადიოკომპანია ,,იმპერია“ (მე-9 არხი)

***

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრი ახალციხეში: ICCN–მა საქართველოს სამი რეგიონის ჟურნალისტებისათვის ახალციხეში ტრენინგი გამართა. მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალისტებთან ერთად, მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის შესახებ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა განიხილეს. იხილეთ მეტი.