სიახლე

  • კლიმატის ცვლილების გავლენა, ნახშირბადი-ნეიტრალურ ენერგიაზე გადასვლა - სამი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები 30 ივნისს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა კონფერენცია გამართა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიური პროექტის ფარგლებში. კონფერენციაში მონაწილეობა აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს 11 ცნობილმა ექსპერტმა...
  • ვორქშოპი: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან 3 ივნისს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის გამართა ვორქშოპი თემაზე: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან. ვორქშოპზე ასევე განიხილეს კონფლიქტის ანალიზი...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #10 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #10
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #9 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #9
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #8 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #8.
  • ახალგაზრდობის ჩართულობა კონფლიქტის პრევენციასა და ნდობის აღდგენაში 6 მაისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) პროექტის ფარგლებში მორიგი თემატური შეხვედრა გამართა ილიაუნის სტუდენტთა ისტორიის კლუბის წევრებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #7 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #7
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #6 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #6
  • სემინარი: ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა ა.წ. 23 აპრილს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ქ. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სათემო აქტივისტი ქალებისათვის უმასპინძლა სემინარი: „ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა.“ ღონისძიება განხორციელდა საქართველოში ევროკავშირის...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #5 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #5

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве