სიახლე

 • ახალგაზრდების ჩართვა კონფლიქტების პრევენციის ინსტრუმენტების კვლევის და მათი გამოყენების პროცესში 2019 წლის 12 მაისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრმა, როგორც Global Partnership for Prevention of Armed Conflict (#GPPAC), რეგიონულმა სამდივნომ, GPPAC-ის 2019 წლის კავკასიური პროგრამის ფარგლებში მორიგი თემატური შეხვედრა...
 • ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული შეხვედრა კონფლიქტის პრევენციის თემაზე გაიმართა 9-10 აპრილს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული შეხვედრა თბილისში გამართა. შეხვედრა ჩატარდა სამი ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. შეხვედრა ეძღვნებოდა კონფლიქტების პრევენციისათვის საჭირო ინსტრუმენტების შემუშავებას სამივე ქვეყნის...
 • კონფლიქტის პრევენციის ინსტრუმენტების შემუშავება დასრულდა 5 აპრილს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ოფისში მოწვეულმა ექაპერტებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა თემატური შეხვედრა გამართეს კონფლიქტის პრევენციის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების საკითხებზე. მოწვეულ სტუმრებს...
 • საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 2008 წლის სხდომათა სტენოგრამები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის განცხადება: კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სახელმწიფოსა და 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, ამ ტრაგიკული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენის...
 • საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საისტორიო არქივის სრულყოფისთვის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის განცხადება კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა შეაგროვა და გამოაქვეყნა საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციები და სამშვიდობო ინიციატივები. გასული 27 წლის მანძილზე (1992-2019) გამოქვეყნებული 44...
 • კონფლიქტის პრევენციის ინსტრუმენტთა პაკეტი გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის (Global Partnership for the Prevention of armed Conflicts (www.gppac.net)) და მისი კავკასიის რეგიონული სამდივნოს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (www.iccn.ge) მიერ განხორციელებული კავკასიის ყოველწლიური...
 • საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციათა პროექტებს. წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მუშაობდნენ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების...
 • საჩუქარი აფხაზეთის #2 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს 2018 წლის 24 დეკემბერს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა თბილისში მდებარე აფხაზეთის #2 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს საახალწლო საჩუქრად ინგლისური ენის თანამდეროვე სწავლების მეთოდზე შექმნილი სახელმძღვანელოები "Open...
 • სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო ქსელის წვრ ორგანიზაციათა წლიური შეხვედრა 2018 წლის 12-13 დეკემბერს, ქ. სტამბოლში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრისა (ICCN) და GPPAC-ის სამხრეთ კავკასიის ქსელის წვრი ორგანიზაციების წლიური საანგარიშო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პარტნიორები...
 • ჟურნალისტები მშვიდობისათვის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN), რომელიც წარმოადგენს შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) კავკასიის რეგიონალ სამდივნოს, GPPAC-თან პარტნიორობით დაასრულა პილოტური პროექტი "თავისუფალი პრეს-ოფიცრების ქსელი სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში" GPPAC-ის საქმიანობის...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве