კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო - რას წერენ ჩვენზე

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, ოფიციალური ვებგვერდი:

24/09/2015

ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის - კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პროგრამა

ინფორმაცია: სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო შეიქნა 2014 წელს. სააგენტოს უპირველესი მიზანია დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მიზნის მისაღწევად სააგენტო შეიმუშავებს, ახორციელებს და აფასებს საარსებო წყაროების პროგრამებს, რომლებიც მაქსიმალურად არის მორგებული დევნილთა საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე. სააგენტო უზრუნველყოფს აღნიშნული პროგრამების განხორციელებისთვის სათანადო ფინანსური რესურსების მოპოვებასა და მართვას.