კონფლქტების მგვარების არქივი - რას წერენ ჩვენზე

2020 წლის 4 თებერვლიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნეს ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდის მასალა: საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები.

იხილეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალური ვებგვერდი.

***

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი აგრძელებს უნიკალური საარქივო დოკუმენტების შეგროვებას:

საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში

***

ჩვენი საერთო მიზანია, უნიკალური სამშვიდობო დოკუმენტების ხლისაწვდომობა გავზარდოთ და ურთიერთმხარდაჭერით გავაძლიეროთ ინსტიტუციური მეხსიერება.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве