კონფლიქტების მოგვარების უნიკალური არქივი - რას წერენ ჩვენზე

კონფლიქტების მოგვარების უნიკალური არქივი

რეზონანსი
12.06.2020

თუ კონფლიქტის მოგვარება ან ტრანსფორმაცია გსურს, აუცილებლად უნდა იცოდე კონფლიქტის ისტორია, საიდან მოდის მისი ფესვები... (იხილეთ სრულდ).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве