კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ორგანიზაციის ძველი ვებგვერდებიდან

www.iccn.ge 2001

www.iccn.ge 2002

www.iccn.ge 2003

www.iccn.ge 2007

www.iccn.ge 2013

www.iccn.ge 2014

ICCN on YouTube

https://www.youtube.com/user/iccnge/videos

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"