კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება

იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება

2013

წიგნის შემდგენელი და გამომცემელი
გიორგი ხუციშვილი

წიგნი გამოიცა შოთა ხუციშვილის ოჯახის სახსრებით. წიგნში გამოქვეყნებული მასალის ნებისმიერი გამოყენებისას აუცილებელია ამ პუბლიკაციის მითითება.

***

"შოთა ხუციშვილის ხსოვნა, როგორც უანგარო მეცნიერის, რომლის მიღწევებმა ჯერ კიდევ ვერ მიიღო ჯეროვანი აღიარება და დაფასება, როგორც ერთგული მეოჯახისა, მარადჟამს დარჩება ყოველ მათგანში, ვინც მას იცნობდა. ამ წიგნის გამოცემა შოთას გარდაცვალების შემდეგ მისი ხსოვნისთვის მცირედი მისაგებელია შვილისა და მადლიერი ოჯახისაგან." გიორგი ხუციშვილი, 2013 წელი

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

(ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან)