კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ქალები ქვემო ქართლიდან

ქალები ქვემო ქართლიდან

2013

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა.

გვინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატოთ იმ ქალების მიმართ, რომ­ლებმაც გვიამბეს და გაგვიზიარეს თავიანთი ცხოვრების ამბავი, რომელთა სუ­რათებიც მოხვდა ამ ალბომის გვერდებზე. იმედი გვაქვს, რომ შევძელით ამ პატარა ისტორიებში მათი ყოფის, რეალობის ობიექტურად ასახვა.

პუბლიკაცია მომზადდა "ალიანსები ქვემო ქართლი“ პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა მიზნად ისახავს მესაქონლეობის სექტორის განვითარებას ქვემო ქართლის სამ მუნიციპა­ლიტეტში. პროგრამა ხორციელდება შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშორმლობისა სააგენტოს მხარდაჭერით "მერსი ქორფსი - საქართველოს" მიერ.

პუბლიკაციაზე მუშაობდნენ:
ჰელენ ბრედბერი, გალინა პეტრიაშვილი, მაია მოსიაშვილი, შორენა ლორთქიფანიძე, ნანა ბერეკაშვილი
რედაქტორი: ჰელენ ბრედბერი
ფოტოები: გალინა პეტრიაშვილი, ჰელენ ბრედბერი, ჯეიმი გრანტი
დიზაინი: ბექა ბერიკაშვილი

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

შენიშვნა: წიგნის ელ.ვერსიის ერთიან დოკუმენტად ატვირთვა ვერ მოხერხდა.

იხილეთ წიგნის ნაწილები ცალ-ცალკე ფაილებში: I (1-25 გვ.), II (25-50 გვ.), III (50-75 გვ.) და IV (75-100 გვ.) .