მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

  • კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN)  სადამფუძნებლო დოკუმენტები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) აქვეყნებს ცენტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტების არქივს.
  • 08.08.08 2008 წლის 9 აგვისტო - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 402. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე) საქართველოს პრეზიდენტის...
  • სამშვიდობო ხელშეკრულებათა კოლექცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ინიციატივა - საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა არქივი. სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData) ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა შეგროვება დაიწყო 1990-2000იან წლებში. 2005 წელს შეგროვილ მასალაზე დაყრდნობით...
  • საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციათა პროექტებს. წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მუშაობდნენ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების...
  • ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ისტორიისთვის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის. დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве