კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ქალთა და გოგონათა პროფესიული არჩევანის პრობლემებისა და პერსპექტივების კვლევა

გოგონები და ქალები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში: განათლების, ეკონომიკური შესაძლებლოებებისა და პროფესიული არჩევანის პრობლემები და პერსპექტივები

საბაზისო კვლევა, თბილისი 2014

კვლევის ჯგუფი: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ნანა ბერეკაშვილი, ნათია ნადირაძე

„ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის“ პროგრამას ახორციელებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) მერსი ქორფსთან ერთად. პროგრამა ხორციელდება აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.