კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დღიური ერთი სემენარიელისა, ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე)

ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე)

დღიური ერთი სემენარიელისა

1879-1882 წწ.

წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი

წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი

თბილისი, 2013 წ.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

(ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან)

შენიშვნა: წიგნის ელ.ვერსიის ერთიან დოკუმენტად ატვირთვა ვერ მოხერხდა.

იხილეთ წიგნის ნაწილები ცალ-ცალკე ფაილებში: I (1-80 გვ.), II (81-150 გვ.), III (151-220 გვ.), IV (221-270 გვ.) და V (271-306 გვ.) .

წიგნის პრეზენტაცია

2013 წლის 18 აპრილს, თბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში მოეწყო წიგნის - ალექსანდრე ყიფშიძის (ფრონელი) „დღიური ერთი სემენარიელისა“ (1879-1882 წწ.) - გამოსაცემად მომზადების პრეზენტაცია.

2013 წლის 26 დეკემბერს, თბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა.

http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=28393&lang=ge#.W-B31dIzbIU