კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კალისტრატე ცინცაძე, ქადაგებები და სიტყვები

კალისტრატე ცინცაძე, ქადაგებები და სიტყვები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2014 წელი.

წიგნი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი და გამოკვლევა დაურთო ნუგზარ პაპუაშვილმა.

სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს წინამდებარე წიგნს და ამ გამოცემას უძღვნის აღნიშნული სერიის დამაარსებლის, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აწ განსვენებული დირექტორის, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი ხუციშვილის ხსოვნას (1948-2013).

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა