კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

რუსულ-ქართული ურთიერთობები: განვითარების ახალი გზების ძიებაში [სამუშაო რვეული]

რუსულ-ქართული ურთიერთობები: განვითარების ახალი გზების ძიებაში

მოსკოვი, 2014

სამუშაო რვეული მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევითი ცენტრისა (ICCN) და რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს მიერ შვეიცარიის მტავრობის მხარდაჭერით “რუსულ-ქართული დიალოგის ხელშეწყობა” პროექტის ფარგლებში.