კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გამგეობა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის

გამგეობის შემადგენლობა 2017 წლის მარტის თვიდან:

ნინო ციხისთავი–ხუციშვილი, თავმჯდომარე

კობა ბოჭორიშვილი

თეო კანდელაკი

მაია კაციტაძე

ირმა ხომასურიძე

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის

გამგეობის შემადგენლობა 2013–2017 წწ.:

ნინო ციხისთავი–ხუციშვილი, თავმჯდომარე

კობა ბოჭორიშვილი

თეო კანდელაკი

აგიტ მირზოევი

ლელა ცისკარიშვილი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"