სტუმრად რადიო თავისუფლების ეთერში - " ქალების გაძლიერება"

კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაცია.

ICCN, ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდის და სტენფორდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და შეიარაღების კონტროლის ცენტრის ორგანიზაციული მხარდაჭერით 1994 წელს დაარსდა.

ICCN კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისოკვლევითი ცენტრი

კონკურსი ტრენერების შესარჩევად პროგრამის ფარგლებში

სამოქალაქო საზოგადოება. დიალოგი პროგრესისთვის

სატელევიზიო გადაცემების ციკლი "დრო მშვიდობისა"